Done Process

Rahat Coffee

Grafika dili

Rahat Coffee ençeme ýatdan çykmajak duşuşyklaryň, gutlaglaryň, pikirleriň we pursatlaryň mekany. Myhmanlaryna özboluşly tagamlary, erkin atmosferasy, we hoşboý kofeleri bilen hyzmat berýän Rahat Coffee, Aryketek studio bilen hyzmatdaşlygyň netjiesinde 2017-nji ýylda hyzmatlaryna täze standart gazandyrdy. Aryketek studionyň awtorlygynda amala aşyrylan täzeden brendleşdirmek taslamasy bilen Rahat Coffee öz müşderilerine wizual seslenmegi başardy. Netijede, Rahat baýguşyň müşderiler bilen gürrüňi has hem süýjedi, instagram postlar bolsa has köp “like” almana başlady.