Done Process

Üzüm café

Grafika dili

Aşgabat şäheriniň ilkinji merkezlerinden biri  hasaplanylýan böleginde ýerleşýän Üzümiň konsepsiýasy emele getirilende klassiki loft atmesferasyna modern ýiti reňkler bilen öwüşgün berdik. Dünýä aşhanasynyň düli tagamlaryny myhmanlara hödürleýän bu kafeniň interýerinde, menýusynda we beýleki brend elementlerinde gadymylyk we döwrebaplgyň sazlaşygyny görse bolýar. Ady bilen telär saýasynyň rahatlygyny ýatlatýan “Üzüm” kafeniň bu janly atmaferasynda ýewropa tagamlaryny  tejribe etmek diňe bu ýeriň arzyly myhmanlaryna mümkin!